Xəbərlər

 • Aşağı gərginlikli dövrə açarları üçün qövs kamerası

  Aşağı gərginlikli elektrik açarları üçün qövs kamerası, onun xüsusiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir: çoxlu U-şəkilli metal lövhələr;əsasən paralelepiped formasına malik olan və iki si...
  Daha çox oxu
 • Təkmilləşdirilmiş dövrə açarı/ Miniatür dövrə açarı

  İxtiranın bir aspekti təkmilləşdirilmiş elektrik açarını təmin etməkdir, onun ümumi xarakteri birinci keçirici, ikinci keçirici, kontaktlar dəsti və qövs söndürmə sistemi daxil olmaqla ifadə edilə bilər.Birinci dirijor uzadılmış hissədən ibarətdir və...
  Daha çox oxu
 • Imported Arc Extinction System

  Təkmilləşdirilmiş elektrik açarı qövsün mövcudluğunda arzu olunan qazı yaradan bir və ya daha çox izolyatora malik qövs söndürmə sistemini əhatə edir.Nümunəvi elektrik açarına stasionar kontaktın üç tərəfində yerləşdirilən qaz yaradan izolyatorlar və...
  Daha çox oxu